Skip Navigation Links
דלג על קישורי ניווט
שירותי הספריה
משאבים אלקטרוניים
מחקר
סטודנטים
קישורים שימושיים
Hebrew site > שאלות נפוצות ומידע שימושי > FAQposts > מהן דרכי הגישה למאגרי המידע של האוניברסיטה?
מאי 31
מהן דרכי הגישה למאגרי המידע של האוניברסיטה?
גישה מהבית

גישה מהבית למאגרי האוניברסיטה, כתבי-עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים ,מצריכה שם משתמש וסיסמא.
רישום לשרותי האוניברסיטה המאפשרים  גישה מרחוק, נעשה דרך  אתר ה RAP של האוניברסיטה, המתוחזק ע" רשות המחשוב של האוניברסיטה העברית.
באתר, ניתן להירשם, לשנות סיסמא, לשחזר סיסמא או לעדכן פרטים אישיים.
לאחר הרישום תוכל להתקשר לשרת האוניברסיטה העברית דרך שרות חדש – Samba VPN.
קרא את מדריך ההתקשרות  לדפדפן הפרטי שלך,בתחתית כל אתר .
לפרטים- לחץ כאן
 
גישה מהדסה

הגישה לספרית הפקולטה לרפואה, לכתבי-העת האלקטרוניים ומאגרי המידע, מרשת מחשבי ביה"ח
מחייבת רישום אישי לזכאים, דרך  אתר (RAP-(remote access של האוניברסיטה העברית.
כתבי-עת אלקטרוניים ומאגרי מידע יהיו נגישים לכניסה עם username%ra –
מספר הטלפון של העזרה הטכנית של הדסה: 76645 (02-6776645)
- מידע על זכאות ל  %ra,קוד אישי,ו- proxy setup
- עזרה טכנית ובעיות בגישה
הגישה הינה אישית ולא ניתנת להעברה
 
גישה אלחוטית לרשת

בתוך הספריה, עובדים וסטודנטים יכולים להתחבר לרשת HUJI-guest, המאפשרת גישה לאתרים החופשיים בלבד.
לקבלת גישה למקורות האלקטרוניים של האוניברסיטה, נדרש שימוש בחשבון RAP:

גישה לקבצים אישיים


החומר הנשמר בכונן H, ניתן לגישה מן הבית. התחבר ל- HomeDir, בחר את קמפוס עין-כרם,
לחץ על התקשר (connect) הכנס שם משתמש וסיסמא (username@ekmd)
אנא קרא את ההוראות (בעברית) בדף הראשון של HomeDir

הגישה למשאבים אלקטרוניים ומאגרי מידע בספריות האוניברסיטה מוגבלת לשימוש קהילת האוניברסיטה העברית בלבד. חל איסור להשתמש במשאבי המחשוב למטרות מסחריות או פוליטיות. הפעלת תוכנות כמו סקריפטים , סוכני תוכנה או רובוטים על משאבים אלה וכן באתרים ציבוריים ממשלתיים - אסורה. עוד...
שעות פתיחה: א-ה 19:45-8:30 | טלפון: 02-6758795, פקס: 02-6758376
הספרייה הרפואית על שם פיליפ ומוריאל ברמן, האוניברסיטה העברית בירושלים, ת.ד 12272, ירושלים 91120
  Copyright © 2008 The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved